Guia permutes de torn i baixes

Com fer canvis de torn i com gestionar les baixes per malaltia o maternitat

En aquesta pàgina tens tot el que cal saber per si per algun motiu no pots fer el torn que tens assignat:


Com pots fer un canvi o permuta de torn?

En cas de baixa per malaltia, què has fe fer?

Si estàs embarassada, o acabes de tenir un fill?


Recorda sempre que formar part de SuperCoop demana coresponsabilitat i compromís

Hem de pensar que la nostra tasca no és fer de voluntaris, sinó exercir la responsabilitat que tenim envers la resta de socis cooperatius.
És per això que ens hem d’assegurar que el nostre torn no quedi mai desatès. 

Grups de Telegram per gestionar els canvis

La Comunitat de SuperCoop considera que els grups de Telegram són l’eina més idònia per assegurar-ho per mitjà de les permutes entre les persones integrants.

Tot i que no és obligatori, és molt important que tothom que fa torn fix, s’apunti al grup de Telegram del seu torn

En aquest context, es considera un torn, aquell que es fa a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana i això comporta que els integrants siguin els de les quatres setmanes del mes (A, B, C i D); en total entre 16 i 35 persones aproximadament en funció del torn.

Així doncs, quan no puguem cobrir el nostre torn, pel motiu que sigui, podem demanar al grup si algú ens pot substituir.

El sistema de permutes comporta però aplicar els principis esmentats a l’inici d’aquest escrit: coresponsabilitat i compromís que a efectes pràctics es tradueixen en:

   Demanar només substitucions en els casos estrictament necessaris.

   Procurar ajudar cobrint les substitucions demanades pels altres.


Cal que tinguem present que qualsevol canvi de torn, sigui per permuta o per altres motius, cal comunicar-lo a:

     A la responsable del torn del vostre dia del mes.

     Al correu electrònic de infosocies@supercoopmanresa.cat    


En relació a les vacances, atès que es concentren majoritàriament a l'agost, caldria prioritzar les permutes entre els diferents dies del mateix mes d'agost com a millor solució per a què no quedi desatès l'agost.


En cas de baixa per malaltia:


1.- Les baixes per malaltia s’han de comunicar amb antelació a infosocies@supercoopmanresa.cat a fi de gestionar-la.
2.- Si estàs en actiu laboral i tens un document que justifiqui la teva baixa, anirà bé que l’adjuntis al primer correu. 
En cas de que  no tinguis aquest document justificatiu i partint de la confiança de la nostra organització entenem que el correu electrònic és el document amb el que justifiques la teva absència per malaltia.
3.- Per facilitar-nos la gestió de la teva absència ens anirà bé de saber el temps aproximat de baixa. Si després el procés s’allarga, caldrà informar-ne a  infosocies@supercoopmanresa.cat per seguir preveient l’organització del torn.

En cas d’embaràs i maternitat/paternitat:


1.- Entenem que en els darrers mesos d’embaràs tal vegada no estiguis bé per fer un torn “físic” a la botiga. Seria ideal que ho parlessis amb la teva cap de torn per adaptar el lloc de treball al teu moment i poder seguir fent el torn.
De tota manera, quan el teu embaràs avançat et dificulti fer el torn, ho has de comunicar a infosocies@supercoopmanresa.cat per gestionar la teva absència i el torn.
2.- Els permisos per maternitat/paternitat tenen una durada de 2 anys revisables. La qual cosa vol dir que durant aquests mesos NO has de fer el torn i pots seguir comprant.