Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

Insígnies

A més de guanyar reputació amb les preguntes i respostes, rebre insígnies pot ser de gran ajuda. Les insígnies apareixen al perfil i a les publicacions.

Autobiògraf 84 Usuaris premiats Completar la biografia pròpia
Pregunta popular 39 Usuaris premiats Ha realitzat una pregunta/proposta amb almenys 150 visualitzacions
Pregunta notable 38 Usuaris premiats Ha realitzat una pregunta/proposta amb almenys 250 visualitzacions
Erudit 30 Usuaris premiats Ha fet una pregunta/proposta i ha acceptat una resposta
Pregunta súperpopular 29 Usuaris premiats Ha realitzat una pregunta/proposta amb almenys 500 visualitzacions
Estudiant 22 Usuaris premiats Primera pregunta/proposta amb almenys una valoració positiva
Simpatitzant 18 Usuaris premiats Primera valoració positiva
Pregunta creíble 14 Usuaris premiats Pregunta/proposta marcada com favorita per 1 usuari
Editor 7 Usuaris premiats Primera edició
Crítica 5 Usuaris premiats Primera valoració negativa
Bona pregunta 4 Usuaris premiats Pregunta/proposta valorada 4 vegades
Professor 2 Usuaris premiats Rebudes 3 valoracions per una resposta per primera vegada
Il·lustrat 2 Usuaris premiats Resposta acceptada amb 3 o més valoracions
Molt bona pregunta 1 Usuaris premiats Pregunta/proposta valorada 6 vegades
Bona resposta 1 Usuaris premiats Resposta valorada positivament 4 vegades
Pregunta preferida 0 Usuaris premiats Pregunta/proposta marcada com favorita per 5 usuaris
Pregunta estel·lar 0 Usuaris premiats Pregunta/proposta marcada com favorita per 25 usuaris
Gran pregunta 0 Usuaris premiats Pregunta/proposta valorada 15 vegades
Molt bona resposta 0 Usuaris premiats Resposta valorada positivament 6 vegades
Gran resposta 0 Usuaris premiats Resposta valorada positivament 15 vegades
Guru 0 Usuaris premiats Resposta acceptada amb 15 o més valoracions
Autodidacta 0 Usuaris premiats Ha respost a la pròpia pregunta/proposta amb almenys 4 valoracions positives
Comentarista 0 Usuaris premiats S'han publicat 10 comentaris
Expert 0 Usuaris premiats Ha deixat 10 respostes amb una puntuació de 10 o més
Comentarista en cap 0 Usuaris premiats Ha deixat 100 comentaris
Taxonomista 0 Usuaris premiats Creada una etiqueta utilitzada per 15 preguntes/propostes
Disciplinat 0 Usuaris premiats S'ha eliminat la pròpia publicació amb 3 o més valoracions positives
Pressió dels companys 0 Usuaris premiats S'ha eliminat la pròpia publicació amb 3 o més valoracions negatives

Informa't

Sobre aquesta comunitat

Aquest fòrum està a disposició de totes les persones que fem SuperCoop per tal d'establir relació o fer propostes a la resta de socis i sòcies Llegir les directrius